Як переселенцям отримати фінансову допомогу від держави

Як переселенцям отримати фінансову допомогу від держави
Як переселенцям отримати фінансову допомогу від держави

З 28 березня місцеві органи соціального захисту населення розпочали прийом заяв від внутрішньо переміщених осіб для отримання грошової допомоги на проживання. У Володимирі  заяви на отримання таких допомог приймають у Центрі надання адміністративних послуг за адресою вулиця Устилузька, 17.
На отримання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам мають право особи, які перемістились з тимчасово окупованої території автономної Республіки Крим і м. Севастополя, а також території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії та яка визначена в переліку, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 року № 204 “Про затвердження переліку адміністративно-територіальних одиниць, на території яких надається допомога застрахованим особам в рамках Програми “єПідтримка”.
Допомога надається щомісячно з місяця звернення на період введення воєнного стану та одного місяця після його припинення чи скасування на кожну внутрішньо переміщену особу, відомості про яку включено до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, у таких розмірах:
– для осіб з інвалідністю та дітей – 3000 гривень;
– для інших осіб – 2000 гривень.
Допомога виплачується за повний місяць незалежно від дати звернення за її наданням та дати припинення чи скасування воєнного стану.  Для отримання допомоги внутрішньо переміщена особа заповнює заяву, яка формується засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (далі – Портал Дія).
Для подання заяви з використанням мобільного додатку Порталу Дія внутрішньо переміщеній особі необхідно встановити мобільний додаток Порталу Дія на електронний пристрій, критерії якого підтримують використання такого додатка, підключений до Інтернету, та пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, або інших засобів електронної ідентифікації, які дають змогу однозначного встановлення особи.
Перевірка відомостей, зазначених внутрішньо переміщеною особою в заяві, проводиться під час формування та подання заяви засобами Порталу Дія.
У заяві зазначається:
– прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) заявника;
– реєстраційний номер облікової картки платника податків;
– дата народження;
– відомості про задеклароване/зареєстроване місце проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, звідки перемістилася особа;
– адреса місця, куди перемістилася особа, та контактний номер телефону;
– номер поточного рахунка із спеціальним режимом використання для зарахування допомоги “єПідтримка” або номер банківського рахунка (за стандартом IBAN) заявника для виплати допомоги;
– наявність статусу особи з інвалідністю;
– відомості про неповнолітніх дітей, які перемістилися разом із внутрішньо переміщеною особою.
Інформація про неповнолітню дитину включається до заяви одного з батьків. Заява вважається поданою в разі заповнення особою всіх полів форми.
Обробка персональних даних внутрішньо переміщених осіб, які подають заяву, здійснюється відповідно до законодавства про захист персональних даних.
Неповнолітня дитина має право самостійно звернутися за призначенням допомоги.  Заяву про виплату допомоги малолітній дитині, яка прибула без супроводження законного представника, може подавати від її імені родич (баба, дід, прабаба, прадід, повнолітні брат або сестра, тітка, дядько) або вітчим, мачуха, у яких проживає (перебуває) дитина.
Під час звернення внутрішньо переміщена особа подає:
– заяву про надання допомоги;
– копію паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, а для іноземців та осіб без громадянства – документа, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус;
– копії довідок про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб всіх членів родини;
– копії свідоцтв про народження дітей;
– копію документа, що посвідчує особу та підтверджує спеціальний статус заявника;
– реквізити банківського рахунку заявника для виплати допомоги.

Розділ новин: 

Коментарі

Схожі новини: