Договір публічної оферти

Загальні положення

1.1. Дана оферта є офіційною пропозицією редакції газети "Місто вечірнє", далі по тексту — «Редакція», по укладенню  Договору  отримання доступу до платного контенту сайту "Місто вечірнє" дистанційним способом, тобто  через інтернет-сайт, далі  по тексту — «Договір», і розміщує  цей договір публічної оферти (пропозицію) на офіційному  інтернет-сайті Редакції  https://mistovechirne.in.ua (далі - «інтернет-сайт»).

1.2. Моментом повного і  безумовного отримання користувачем (читачем) доступу до контенту  інтернет-сайту або ж користувачем - платних послуг   інтернет-сайту  "Місто вечрінє" відповідно  до пропозиції  Редакції  (акцептом)  є оплата на рахунок Редакції обраного замовлення. Вона ж, (ця оплата) є згодою користувача (читача) з усіма положеннями і пунктами цього  договору і треба вважати, що після оплати користувачем (читачем) укладено (заключено) електронний договір придбання  послуг і прав користування контентом,  терміном  і вартістю, вказанними на інтернет-сайті  Редакції.

Поняття і визначення

2.1. В  цій  оферті, якщо  контекст  не потребує іншого, нижченаведені  терміни  мають слідуючі значення:

* «доступ» -  це дозволена Редакцією на інтернет-сайті можливість, надана користувачу (читачу), знайомитись з інформаційними матеріалами, іншими матеріалами, розміщеними на інтернет-сайті, але які мають обмежений доступ, а також користування правами розміщення власних оголошень, реклами, будь-якої інформації, не забороненої чинним законодавством України, також правами здійснювати формування рейтингу учасників заходів, які проводить Редакція

* «інтернет-сайт» - у відповідності до  Закону  України «Про електронну комерцію», засіб  для розміщення будь-якої  інформації або оголошення пропозицій  щодо  реалізації послуг шляхом здійснення електронної комерційної операції.

* «Редакція» -  суб`єкт підприємницької діяльності, який з метою отримання прибутку поширює різноманітну  інформацію або ж надає  інформаційні послуги, пропозиція про які представлена  на інтернет-сайті.

* «Корисувач (читач)» - фізична особа, яка на умовах, які нижчеподані, дистанційно уклала  (заключила) з Редакцією електронний договір (угоду).

* «Замовлення» - вибір користувачем (читачем) тих чи інших послуг, представлених в розділі  «Платні послуги» інтернет-сайту з різними термінами доступу і  відповідними до вартості правами, і занесення  до  кошику  користувача свого вибору  і ним оплаченими.

Предмет Договору

3.1. Редакція зобов`язується надати Користувачу (читачу) ПОСЛУГИ ПО ДОСТУПУ до платного контенту відповідно до його вибору і після повної попередньої оплати відповідно до вартості зазначеної в розділі інтернет-сайту "Платні послуги",

Також редакція зобов`язується ВРАХУВАТИ "ГОЛОС"  користувача (читача) у формуванні  ним рейтингу тих чи інших суб`єктів, які є учасниками заходів, які проводить редакція. Таке волевиявлення будь-кого з користувачів є платним відповідно до вартості, зазначеної у  розділі "Конкурси".

РОЗМІЩЕННЯ будь-якої інформації (оголошення, реклама, вітання, інша комерційна і некомерційна інформація) ВІДБУВАЄТЬСЯ  після  заповнення текстом  відповідних форм користувачем (читачем), проходженням модерації  цієї інформації на відповідність до чинного законодавства,  надходження  оплати за таке розміщення.

Користувач (читач) оплачує послуги і отримує їх з моменту зарахування уповноваженим  банком внесеної  користувачем (читачем) плати на рахунок Редакції на підставі цього договору (угоди).

Цей договір (угода) регулює

 - стосунки між Редакцією і Користувачем (читачем) у виборі останнім, оплатою цього вибору  і отриманням електронних послуг, що є предметом цього вибору

- самостійне оформлення  користувачем (читачем)  замовлення

 - вирішення спірних питань при неотриманні користувачем(читачем) оплачених послуг і отриманих прав

.Порядок оформлення замовлення і його оплата

4.1. Користувач (читач) самостійно робить вибір бажаних послуг відповідно до розділу  інтернет-сайту "Платні послуги".

4.2. Оплата доступу до обмежених частин інтернет-сайту здійснюється  автоматично відповідно до замовлення, сформованого  у кошику самим користувачем. Термін  дії доступу закінчується в 24,00 доби, яка є останньою в кількості днів, оплачених для доступу.

4.3. Оплата за участь у голосуванні здійснюється перед  використанням активної "кнопки" "ПРОГОЛОСУВАТИ"  у розмірі, зазначеному у розділі "Конкурси".

4.4. Оплата за розміщення будь-якої інформації (окрім оголошень, вітань) комерційного характеру і некомерційного здійснюється після надсилання користувачеві (читачеві) рахунку на оплату заявленого замовлення.

Умови отримання послуг

6.1. Послуги (розміщення будь-якої інформації, доступи) Редакція надає після повної оплати замовлення і обов`язково – при зарахування коштів на рахунок Редакції упововаженим банком.

6.2. Для письмового підтвердження витрат Користувачем (читачем) на оплату замовлень, здійснених на інтернет-сайті можливе тільки після надходження  на редакцію письмового клопотання  з зазначенням точних реквізитів здійснення платежу – ПІБ, місця проживання, номера телефону і часу здійснення платежу, скріншоту сформованого замовлення.

Права і зобов`язання сторін

7.1. Редакція має право:

- при порушенні Користувачем (читачем) умов цього договору, а також здійсненням порушень чинного законодавства, що регулює порядок в інформаційному просторі, розірвати надання  послуг в односторонньому порядку з надсиланням певної інформації на електронну адресу користувача (якщо така є в розпорядженні редакції)

- не надавати Користувачеві (читачеві) послуги, якщо останній не здійснив оплату за такі послуги

7.2. Користувач зобов`язаний:

- своєчасно оплатити замовлення і повідомити Редакцію в межах 3-х днів після здійснення оплати про неотримання вказаних у замовленні і оплачених послуг.

7.3. Користувач має право:

- оформити замовлення;

- оформити електронный договір;

- в письмовій формі вимагати від редакції виконання Договору;

Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання зобов`язань цього договору в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 8.2. Редакція не несе відповідальності за:

- несплату користувачем замовлення, тобто відсутністю на рахунку Редакції коштів за зроблене замовлення;

- за неможливість користувачем (читачем) мати доступ до контенту сайту чи користування платними послугами через відсутній інтернет-зв’язок з вини провайдерів;

- за зміст і правдивість інформації, яку через інтернет-сайт поширює користувач (читач);

 -за неотримання доступу користувачем (читачем) до контенту сайту через  програмні конфлікти на ПК чи гаджетах користувача (читача);

-за протиправні незаконні дії, здійснені Користувачем (читачем) з допомогою доступу через інтернет-сайт Редакції;

- за передачу користувачем (читачем) своїх мережевих  ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна и паролю третім особам;

8.4. У випадку настання обставин непереборної сили, сторони звільняютьтся від виконання зобов`язань згідно цього договору. Під обставинами непереборної сили слід вважати події, що мають надзвичайний характер, які виключають або ж об`єктивно заважають виконанню цього договору, які ніяким чином не могли передбачити сторони договору і попередити будь-яким розумним способом.

8.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

Інші умови

9.1. Редакція залишає за собою право вносити зміни до цього договору попередньо опублікувавши його на інтернет -сайті https://mistovechirne.in.ua

9.2. Користувач(читач) несе повну відповідальність за достовірність інформації, вказаної при реєстрації його на інтернет-сайті, а також при послідуючій оплаті послуг і доступу, також  при здійсненні оплати замовлення дає цілковиту згоду на збір,  зберігання, обробку і використання  своїх персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".  .

Порядок повернення коштів при відмові від послуг

10.1. Повернення коштів можливе у випадку нескористання  користувачем (читачем) доступу до контенту інтернет-сайту, або неотримання платних послуг.

10.2. Для повернення коштів, користува (читач) подає письмову заяву на електронну адресу Редакції з зазначенням причин вимоги повернення коштів, а також реквізитів здійсненого платежу, персональних даних заявника-користувача.

10.3. Повернення коштів здійснюється упродовж трьох днів після прийняття рішення Редакцією за заявою користувача (читача) про повернення коштів. До повернення належать кошти, сплачені користувачем (читачем) за замовлення за винятком  вирахувань сум, які були  витрачені Редакцією по замовленню. Кошти, які перераховуються користувачем (читачем) за участь у конкурсних заходах  Редакції по формуванню рейтингів, поверненю не підлягають.

Термін дії договору

11.1. Фактичною датою цього електронного договору, є дата оплати послуг користувачем(читачем) свого замовлення, зробленого на інтернет-сайті "Місто вечірнє.