Уряд виділив кошти на реабілітацію дітей з інвалідністю

Уряд виділив кошти на реабілітацію дітей з інвалідністю
Уряд виділив кошти на реабілітацію дітей з інвалідністю

Урядом удосконалено порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю.
Постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 року № 309 затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю (зі змінами). Цим Порядком визначається механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Реабілітація дітей з інвалідністю”. Бюджетні кошти спрямовуються на відшкодування вартості реабілітаційних послуг для дітей реабілітаційним установам, що мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики. Їх перелік формується Фондом соціального захисту інвалідів за інформацією, поданою реабілітаційними установами, з наданням копії ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики та даних щодо вартості складових послуг. Перелік реабілітаційних установ оприлюднюється на офіційних веб-сайтах Мінсоцполітики, Фонду, місцевих і регіональних органів.
Вартість послуг для кожної дитини визначається установою відповідно до індивідуальної програми реабілітації.
Гранична вартість реабілітаційних послуг на рік для однієї дитини, яка відповідно до індивідуальної програми реабілітації за більшістю основних категоріїв життєдіяльності має обмеження I та II ступеня, не може перевищувати 16 тис. гривень, III ступеня – 25 тис. гривень.
Реабілітаційними послугами в межах їх граничної вартості одна дитина може бути забезпечена декілька разів протягом бюджетного року.
Гранична вартість реабілітаційних послуг на рік для однієї дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, яка відповідно до індивідуальної програми реабілітації за більшістю основних категорій життєдіяльності має обмеження I, II, III ступеня, збільшується на 50 відсотків для кожного ступеня.
Реабілітаційними послугами в межах їх граничної вартості одна дитина може бути забезпечена декілька разів протягом бюджетного року. Вони можуть надаватися у стаціонарі та амбулаторно.
Управління соціального захисту населення веде облік дітей, які в порядку черговості направляються для забезпечення реабілітаційними послугами. Першочергово такими послугами забезпечуються відповідно до поданих заяв діти, які не були забезпечені ними в попередньому бюджетному році внаслідок відсутності бюджетних коштів або у зв’язку з довготривалою хворобою дитини.
Для забезпечення дитини реабілітаційними послугами один із батьків дитини чи її законний представник разом із заявою подає (із пред’явленням оригіналів) копії таких необхідних документів:
–   паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу одного з батьків дитини, супроводжуючої особи або її законного представника;
– свідоцтва про народження дитини або паспорта громадянина України, що посвідчує особу дитини;
– індивідуальної програми реабілітації, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу;
– виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою, затвердженою МОЗ;
– документ, який підтверджує статус дитини-сироти/дитини, позбавленої батьківського піклування (для дитини-сироти/дитини, позбавленої батьківського піклування);
– один з передбачених Податковим кодексом України документів з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків дитини, одного з її батьків (законного представника), супроводжуючої особи (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають про це відмітку в паспорті громадянина України).
Перелік реабілітаційних установ можна знайти за посиланням https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/reabilitaciya-ditej/perelik-reabilitac...
Крім цього, на сьогодні діти з інвалідністю (усіх нозологічних форм захворювання) також можуть бути забезпечені реабілітаційними послугами відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 № 80 зі змінами. Даний Порядок визначає механізм надання особам з інвалідністю та/або дітям з інвалідністю, та/або дітям віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, послуг із комплексної реабілітації (абілітації) в реабілітаційних установах комунальної та державної форми власності.
Перелік реабілітаційних установ можна знайти за посиланням: https://www.msp.gov.ua/files/inv/p01012019.doc
За більш детальною інформацією необхідно звертатися в управління  соціального захисту населення виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради за адресою: вул. І.Франка,8, кабінет № 1, або за телефоном 2-07-77.

Розділ новин: 

Коментарі

Схожі новини: