Повідомлення про оприлюднення звіту про стратегічну екологічну оцінку та проекту документу державного планування

Повідомлення про оприлюднення звіту про стратегічну екологічну оцінку та проекту документу державного планування
Повідомлення про оприлюднення звіту про стратегічну екологічну оцінку та проекту документу державного планування

Дата оприлюднення 25.11.2021 р.
1. Повна назва документа державного планування та стислий виклад його змісту: 
«Внесення змін до Генерального плану міста Володимира-Волинського шляхом розроблення Генерального плану міста Володимира-Волинського, а також звіту про стратегічну екологічну оцінку»
З часу розробки діючого генплану м. Володимир-Волинський  (2008р.) відбулись значні зміни щодо функціонального використання територій, інженерного забезпечення, тощо. Тому на сьогоднішній день генеральний план не може бути в достатній мірі регулюючим документом по забудові міста.
У зв’язку з цим Володимир-Волинською міською радою прийнято рішення про Внесення змін до генерального плану для забезпечення безперервності планування планування використання території міста та прилеглого району.
При коригуванні генплану були враховані проектні та пошукові роботи, розроблені інститутами „Містопроект” та „Укрзахідпроектреставрація”. За орієнтовний розрахунковий період генерального плану прийнятий 2041 рік з виділенням першої черги розвитку міста до 2025 року.
Проект розроблений у відповідності до норм ДБН Б.2.2:2019, законів України „Про основи містобудування”, „Про планування і забудову територій”, „Про генеральну схему планування території України”, „Земельного кодексу України”.
2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:
Володимир-Волинська міська рада Володимир-Волинського району Волинської області 
3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:
а) Дата початку та строки здійснення процедури – відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадське обговорення звіту зі стратегічної екологічної оцінки детального плану території, розпочато з дня його оприлюднення, а саме з 18.11.2021 р. на сайті Володимир-Волинської міської ради (http://volodymyrrada.gov.ua/) та триватиме до 24.12.2021 р. включно.
б) Способи участі громадськості – громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (в тому числі в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до звіту із стратегічної екологічної оцінки. Усі зауваження і пропозиції, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду замовником. За результатами розгляду замовник враховує одержані зауваження або мотивовано їх відхиляє.
в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення):
Громадські слухання проводяться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.05. 2011 № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні».
Громадські слухання відбудуться 24.12.2021 р.  о 11 год. 00 хв. в приміщенні ЦНАП, за адресою: м. Володимир-Волинський. вул. Устилузька, 17 (на виконання Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» громадські слухання щодо проектів містобудівної документації на місцевому рівні проводяться у строк, визначений для проведення процедури громадського обговорення, але не раніше 10 днів з дня оприлюднення проекту містобудівної документації на місцевому рівні).
г) Орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування 
Володимир-Волинська міська рада Володимир-Волинського району Волинської області поштова адреса:    44700, Волинська область, Володимир-Волинський район, м. Володимир-Волинський, Данила Галицького, 5; відповідальна особа    Трофимук Андрій Анатолійович; контактний телефон    0931153834; електрона адреса:    [email protected]
ґ) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій:
Володимир-Волинська міська рада Володимир-Волинського району Волинської області
поштова адреса:    44700, Волинська область, Володимир-Волинський район, м. Володимир-Волинський, Данила Галицького, 5; відповідальна особа    Трофимук Андрій Анатолійович; контактний телефон    0931153834; електрона адреса:    [email protected]
д) Місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування Розділ 2, Розділ 4 Звіту.
4) Транскордонні консультації не вимагаються.
Строк подання зауважень і пропозицій становить 30 днів і триває до 24.12.2021 включно.
Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються
 Тарас КИБА

Розділ новин: 

Коментарі

Схожі новини: