ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ПРОЕКТУ БУДІВНИЦТВА КОТЕЛЬНІ ЗІ СКЛАДОМ ПАЛИВА СИЛОСНОГО ТИПУ ТА ОГОРОДЖЕНОГО НАВІСУ

SS» (номінальна потужність першого – 500кВт, другого – 1000кВт), що працюють на твердому паливі.
Запроектована котельня призначена для обігріву виробничих приміщень підприємства при спалюванні відходів деревних плит, які утворюються при виробництві меблів.
У процесі експлуатації об’єкт має допустимий вплив на стан оточуючого атмосферного повітря. Джерелами впливу на навколишнє середовище в процесі експлуатації проектованого об’єкту є димова труба, за допомогою якої здійснюється відведення продуктів згоряння. Як джерело забруднення атмосфери об’єкт характеризується такими викидами: діоксид азоту; оксид вуглецю; парникові гази (діоксид вуглецю, оксид діазоту, метан); НМЛОС. Згідно з результатами автоматизованого розрахунку розсіювання викидів забруднюючих речовин від об’єкта в повітрі, з урахуванням фонового забруднення, максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин на території проектованого об’єкта значно нижчі 0,1 ГДК населених місць.
На проектованому об’єкті в процесі експлуатації валові викиди у повітря складатимуть: оксид вуглецю — 1,62 т/рік; діоксид азоту - 0,66 т/рік; діоксид вуглецю - 240,71 т/рік; оксид діазоту - 0,03 т/рік; метан – 0,04 т/рік; НМЛОС — 0,39 т/рік.
У процесі експлуатації об’єкта вплив на водне середовище в межах нормативних вимог. Скиди стічних вод при аварійних зливах або ремонті складатимуть 0,74 куб.м/добу. Відведення господарсько-побутових, стічних вод передбачено на міські очисні споруди.
Експлуатація котельні передбачає утворення відходів деревного попелу до 4,14 т/рік, що збирається у контейнер та вивозиться на полігон ТПВ.
Якість атмосферного повітря відповідає гранично допустимому вмісту забруднюючих речовин, при якому відсутній негативний вплив на здоров’я людини та на стан навколишнього природного середовища. Функціонування паливної не матиме негативного впливу на ґрунти, води і рослинний світ.
Запропоновані проектні рішення гарантують безпеку при експлуатації паливної. Встановлено прийнятний рівень соціального ризику планової діяльності.

ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ПРОЕКТУ «РЕКОНСТРУКЦІЯ КОТЕЛЬНІ З БУДІВНИЦТВОМ ОГОРОДЖЕНОГО НАВІСУ, СИЛОСІВ, КОМПРЕСОРНОЇ ТА ФІЛЬТРІВ
Проектом реконструкції котельні ТзОВ «Гербор-Холдінг» на вул.Генерала Шухевича, 126 передбачено встановлення водогрійного котла «Combicrat», потужністю 2000 кВт фірми «WEISS» і будівництво складу палива силосного типу, огородженого навісу, компресорної і фільтрів.
Запроектована котельня призначена для обігріву виробничих приміщень при спалюванні відходів деревних плит, які утворюються при виробництві меблів.
У процесі експлуатації об’єкт має допустимий вплив на атмосферне повітря. Джерелами впливу на навколишнє середовище в процесі експлуатації проектованого об’єкта є димова труба, за допомогою якої здійснюється відведення продуктів згорання. Як джерело забруднення атмосфери об’єкт характеризується такими викидами: діоксид азоту; оксид вуглецю; парникові гази (діоксид вуглецю, оксид діазоту, метан); НМЛОС. Згідно з результатами автоматизованого розрахунку розсіювання викидів забруднюючих речовин від об’єкта в повітрі, з урахуванням фонового забруднення, максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин на території проектованого об’єкта значно нижчі 0,1 ГДК населених місць.
На проектованому об’єкті в процесі експлуатації валові викиди у повітря складатимуть: тверді суспендовані - 2,597 т/рік; оксид вуглецю — 3,329 т/рік; діоксид азоту – 1,362 т/рік; діоксид вуглецю – 495,08 т/рік; оксид діазоту – 0,07 т/рік; метан – 0,088 т/рік; НМЛОС — 0,792 т/рік.
У процесі експлуатації об’єкта вплив на водне середовище в межах нормативних вимог. Скиди стічних вод при аварійних зливах або ремонті котельні складатимуть 2,44 куб.м/добу. Відведення господарсько-побутових, стічних вод передбачено на міські очисні споруди.
Експлуатація котельні передбачає утворення відходів деревного попелу до 9,1 т/рік, що збирається у контейнер та вивозиться на полігон ТПВ.
Якість атмосферного повітря відповідає гранично допустимому вмісту забруднюючих речовин, при якому відсутній негативний вплив на здоров’я людини та на стан навколишнього природного середовища. Функціонування паливної не матиме негативного впливу на ґрунти, води і рослинний світ.
Запропоновані проектні рішення гарантують безпеку при експлуатації паливної. Встановлено прийнятний рівень соціального ризику планової діяльності.
Звернення і пропозиції громадян щодо планованої діяльності надсилати на адресу виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради (44700, вул. Данила Галицького 5, м.Володимир-Волинський), e-mail: [email protected].

Розділ новин: 

Коментарі