Адвокат консультує

На запитання читачів відповідає правозахисник Богдан Пилипюк
«Які справи розглядаються судом як справи окремого провадження та в якому порядку?» - цікавиться жителька Володимира Світлана С.
-Суд розглядає в порядку окремого провадження справи про обмеження цивільної дієздатності особи, визнання її недієздатною, поновлення цивільної дієздатності; надання неповнолітнім повної цивільної дієздатності; визнання особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою; усиновлення; встановлення фактів, що мають юридичне значення; відновлення прав на втрачені цінні папери; передачу безгосподарної нерухомості у комунальну власність; надання психіатричної допомоги в примусовому порядку; обов’язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу; розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю; надання права на шлюб, про розірвання шлюбу за заявою подружжя, яке має дітей; про поновлення шлюбу після його розірвання та інші.
Відповідно до ст.294 Цивільного процесуального кодексу України, під час розгляду справ окремого провадження суд зобов’язаний роз’яснити учасникам справи їхні права та обов’язки. З метою з’ясування обставин справи суд може витребувати необхідні докази. Справи окремого провадження суд розглядає за участю заявника та зацікавлених осіб. Справа про розірвання шлюбу за заявою особи, засудженої до позбавлення волі, може бути розглянута за участю представника такої особи. Справи окремого провадження не можуть бути передані на розгляд третейського суду чи закриті у зв’язку з укладенням мирової угоди. Якщо під час розгляду справи в порядку окремого провадження виникає спір про право, який вирішується в порядку позовного провадження, суд залишає заяву без розгляду і роз’яснює зацікавленим особам, що вони мають право подати позов на загальних підставах. При ухваленні судом рішення судові витрати не відшкодовуються, якщо інше не встановлено законом. У рішенні суду про розірвання шлюбу зазначається про вибір прізвища тим з подружжя, хто змінив прізвище під час державної реєстрації шлюбу, що розривається.

Розділ новин: 

Коментарі