Адвокат консультує

На запитання читачів відповідає правозахисник Богдан Пилипюк.
«Як громадянин України, чи маю право дізнатись: чи збиралася на мене якась інформація слідчими та з якою метою, поширювалася чи використовується, можливо, передавалася, як та ким?» - цікавиться житель Володимира Олексій М.
-Відповідно до ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації», кожна особа має право:
1) знати у період збирання інформації, але до початку її використання, які відомості про неї та з якою метою збираються, як, ким і з якою метою вони використовуються, передаються чи поширюються, крім випадків, встановлених законом;
2) доступ до інформації про неї, яка збирається та зберігається;
3) вимагати виправлення неточної, неповної, застарілої інформації про себе, знищення інформації про себе, збирання, використання чи зберігання якої здійснюється з порушенням вимог закону;
4) на ознайомлення за рішенням суду з інформацією про інших осіб, якщо це необхідно для реалізації та захисту прав та законних інтересів;
5) на відшкодування шкоди у разі розкриття інформації про цю особу з порушенням вимог, визначених законом.
Право особи знати про збирання даних про неї є гарантією та передумовою реалізації інших прав особи стосовно обробки даних про неї. Це право може обмежуватися. Так, відповідно до ст.12 ЗУ «Про захист персональних даних», повідомлення про збирання персональних даних особи не здійснюється, якщо ці дані збираються із загальнодоступних джерел. Іншими законами можуть встановлюватися обмеження щодо повідомлення особи про збирання даних про неї.
Відповідно до ч.10 ст.9 ЗУ «Про оперативно-розшукову діяльність», забороняється передавати і розголошувати відомості про заходи безпеки та осіб, взятих під захист, нерозкриті злочини або такі, що можуть зашкодити слідству чи інтересам людини, безпеці України. Забороняється оприлюднювати або надавати зібрані відомості, а також інформацію щодо проведення або не проведення стосовно особи оперативно-розшукової діяльності до прийняття рішення за результатами такої діяльності. Згідно із ст. ЗУ «Про контррозвідувальну діяльність», забороняється оприлюднювати або надавати (розголошувати) зібрані відомості, а також інформацію щодо проведення або не проведення стосовно певної особи контррозвідувальної діяльності та заходів до прийняття рішення за результатами такої діяльності або заходів. Ці зміни до зазначених законів були внесені Законом «Про доступ до публічної інформації». Ст.32 Конституції України проголошує право людини на невтручання в її особисте життя. Не допускається збирання, зберігання, використання, поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
Згідно з вищевказаним, подавши відповідний запит, ви маєте право знати, чи збирається про вас інформація та з якою метою.

Розділ новин: 

Коментарі