ліквідні активи

Які передбачені особливості для визначення ліквідних активів для цілей одноразового (спеціального) добровільного декларування?

Які передбачені особливості для визначення ліквідних активів для цілей одноразового (спеціального) добровільного декларування?
Які передбачені особливості для визначення ліквідних активів для цілей одноразового (спеціального) добровільного декларування?

Грошовими активами фізичної особи для цілей одноразового (спеціального) добровільного декларування є:
–кошти в національній та іноземній валютах, розміщені на рахунках в українських та іноземних банках;
–грошові внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ;