Суд присяжних: участь пересічних громадян у здійсненні правосуддя

В Україні триває судово-правова реформа, головною метою якої є реалізація демократичних ідей правосуддя, вироблених світовою наукою і практикою. Одним із важливих інструментів у виконанні поставлених завдань є залучення присяжних до розгляду справ разом із професійними суддями.
Присяжний – це людина, що бере участь у реальному судовому процесі в якості непрофесійного судді. За клопотанням обвинуваченого, суд присяжних розглядатиме найскладніші кримінальні справи щодо злочинів, за вчинення яких українським законодавством передбачено найвищу міру покарання. Присяжні також розглядатимуть цивільні справи про обмеження дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності осіб, визнання людини безвісно відсутньою чи оголошення її померлою, про усиновлення, надання психіатричної допомоги та обов’язкову госпіталізацію до лікувального закладу. Так кожен присяжний, в залежності від своєї думки, виносить рішення – винен обвинувачений чи ні у конкретній справі. В цілому роль суддівства розділяється таким чином: винна людина чи ні – вирішують присяжні, а покарання або його відсутність за порушення закону – суддя, спільне рішення складається з голосів кожного з них.
Присяжними можуть зголоситися стати всі охочі, що відповідають певним критеріям. Для цього треба бути громадянином України, який досяг тридцятирічного віку і постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду, та володіти державною мовою. Претендувати на виконання обов’язків присяжного може лише дієздатна особа, яка не має хронічних психічних чи інших захворювань, без судимості, яка не є державним службовцем, працівником правоохоронних органів, військовослужбовцем, народним депутатом, адвокатом, нотаріусом тощо. Окрім покладених обов’язків, присяжні наділені певними правами. Вони можуть брати участь у дослідженні всіх відомостей та доказів у судовому засіданні, письмово фіксувати хід засідання, з дозволу головуючого ставити запитання учасникам процесу, просити суддю роз’яснити норми закону, що підлягають застосуванню під час вирішення питань.
Присяжним засідателям виплачується винагорода, розрахована, виходячи з посадового окладу судді місцевого суду з урахуванням фактично відпрацьованого часу. Відшкодовуються витрати на проїзд і наймання житла, а також виплачуються добові. Зазначені виплати здійснюються за рахунок коштів бюджетної програми на здійснення правосуддя територіальними управліннями Державної судової адміністрації України.
Суд присяжних є дуже важливим та авторитетним органом, за допомогою якого народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя, що є однією з ознак правової держави, і виступає важливою складовою розвитку в Україні повноцінного демократичного судочинства.
Детально з інформацією про порядок та вимоги відбору ви можете ознайомитись у Законі України «Про судоустрій і статус суддів» та Кримінальному процесуальному кодексі України.
Катерина Баскакова, працівник Володимир-Волинського міського суду

Розділ новин: 

Коментарі