Що робити, якщо нагрянула позапланова перевірка інспектора з праці

2017 рік почався для малого і середнього бізнесу з невтішних новин: держава розпочала боротьбу з неоформленими працівниками, встановивши штрафи в 96 000 грн. за одного неоформленого працівника і 320 000 грн. за недопуск інспектора з праці до перевірки з питань оформлення найманих працівників. Такі суми штрафу є дуже прискіпливими для малого і середнього бізнесу. Становище додатково напружив розроблений державною службою України з питань праці проект порядку проведення перевірок, в якому інспектор з праці отримав повноваження більші, ніж загальні повноваження поліції, прокуратури та СБУ.
Зауважимо, що державна служба України з питань праці попереджає підприємців, що в регіонах траплялися випадки відвідування приватних підприємців шахраями під виглядом державних інспекторів, які нібито мають перевірити питання укладання трудових договорів та оплати праці найманих працівників.
Допускати чи не допускати до перевірки?
Будь-який підприємець має право не допустити інспектора з праці до перевірки, якщо ним порушені або не дотримані вимоги законодавства. А саме, у випадку з позаплановою перевіркою такі порушення можуть полягати в наступному:
-інспектор з праці не надав копію направлення на перевірку або такий напрямок не відповідає вимогам цього Закону;
-інспектор з праці не вніс запис про здійснення заходу державного нагляду (контролю) у журнал реєстрації заходів державного нагляду (контролю) (при наявності такого журналу);
-інспектор з праці здійснює контроль за повторну позапланову перевірку за тим самим фактом, який був підставою для проведеної позапланової перевірки.
Що повинен мати інспектор з праці, який прийшов на позапланову перевірку?
Відразу необхідно зазначити, що навіть якщо інспектор з праці прийшов до вас на позапланову перевірку, він, крім службового посвідчення, повинен мати з собою направлення на перевірку. Копія направлення повинна бути вручена керівнику або представнику суб’єкта господарювання.
Для здійснення перевірки орган державного нагляду видає наказ, який має містити найменування суб’єкта господарювання, щодо якого буде здійснюватися захід, та предмет перевірки.
На підставі наказу (рішення, розпорядження) оформляється направлення на проведення перевірки, яке підписується керівником органу державного нагляду із зазначенням прізвища, імені та по батькові і засвідчується печаткою. Даний напрямок є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку.
У направленні на проведення заходу зазначаються:
-найменування органу державного нагляду (контролю), що здійснює перевірку;
-найменування суб’єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця, щодо діяльності яких здійснюється перевірка;
-місцезнаходження суб’єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу;
-номер і дата наказу (рішення, розпорядження), на виконання якого здійснюється перевірка;
-перелік посадових осіб, які беруть участь у проведенні перевірки, із зазначенням їхніх посад, прізвищ, імен та по батькові;
-дата початку та дата закінчення перевірки;
-тип перевірки (планова або позапланова);
-форма перевірки (перевірка, ревізія, обстеження, огляд, інспектування тощо);
-підстави для здійснення перевірки;
-предмет здійснення перевірки;
-інформація про здійснення попередньої перевірки (тип перевірки і термін її здійснення).
Якщо напрямок не містить вищевказаних відомостей і ви порадилися з юристом/адвокатом, можете сміливо не допускати інспектора до перевірки.
Як проходить перевірка з питань праці?
Згідно з Порядком проведення перевірок інспекторами з питань праці, перевірка складається з таких етапів:
Робота з документами, наданими суб’єктами господарювання на вимогу інспектора:
-Оформлення документів за результатами перевірки.
-Ознайомлення суб’єктів господарювання з документами, оформленими за результатами перевірки.
При цьому інспектору на час проведення перевірки надається робоче місце, обладнане належним чином, право користування телефонним зв’язком, розмножувальною технікою, іншими послугами технічного характеру, необхідними для реалізації повноважень під час перевірки, оформлення матеріалів перевірки, спілкування з працівниками (у разі необхідності отримання пояснень).
Інспектор з праці і суб’єкти господарювання мають право фіксувати процес здійснення перевірки засобами аудіо- та відеотехніки, не перешкоджаючи здійсненню перевірки.
Що важливо, під час проведення перевірки не допускається вилучення у суб’єктів господарювання оригіналів їх фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, а також комп’ютерів, їх частин, крім випадків, передбачених кримінальним процесуальним законодавством.
Також жоден нормативний акт, даючи право інспектору з праці спілкуватися зі співробітниками, не зобов’язує співробітників спілкуватися з інспектором.
Суб’єкт господарювання під час здійснення перевірки має право:
-бути поінформованим про свої права та обов’язки;
-бути присутнім під час здійснення перевірки і залучати під час здійснення перевірки третіх осіб;
-вимагати нерозголошення інформації, що становить комерційну таємницю або конфіденційну інформацію підприємства;
-надавати органу державного нагляду (контролю) у письмовій формі свої пояснення, зауваження або заперечення до акта;
-оскаржити в установленому законом порядку неправомірні дії органів державного нагляду (контролю) та їх посадових осіб;
-отримувати консультативну допомогу від органу державного нагляду (контролю) з метою запобігання порушень під час здійснення перевірки;
-вимагати припинення здійснення перевірки в разі використання посадовими особами неуніфікованих форм актів або з’ясування посадовими особами при здійсненні позапланового заходу державного нагляду (контролю) питань, інших, ніж ті, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення такого заходу.
Суб’єкти господарювання можуть залучати третіх осіб з метою захисту своїх прав та законних інтересів у ході здійснення перевірки. Треті особи мають право:
-бути присутніми під час здійснення перевірки;
-знайомитися з документами і матеріалами, що стосуються здійснення перевірки;
-представляти інтереси суб’єктів господарювання перед органами державного нагляду (контролю) у порядку, встановленому законом.
Таким чином прав у суб’єкта господарювання, якщо їх правильно застосовувати, не менше, ніж у перевіряючого.
Юлія Савченко

Розділ новин: 

Коментарі