Розпочинається громадське обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності

2892)
1. Планована діяльність.
«Нове будівництво каналізації району вул. Набережної з встановленням очисних споруд глибокого біологічного очищення стічних вод продуктивністю 100 м куб/добу на вул. Набережна, м. Устилуг, Володимир-Волинського району Волинської області». Розробка проекту нового будівництва каналізації району вул. Набережної з встановленням очисних споруд глибокого біологічного очищення стічних вод продуктивністю 100 м куб/добу на вул. Набережна, м. Устилуг, Володимир-Волинського району Волинської області, обумовлена відсутністю очисних споруд господарсько-побутових стічних вод в м. Устилуг. Передбачено будівництво локальних очисних споруд біологічної очистки господарсько-побутових стічних вод на базі установки «КУБО-50» х 2 (дві установки КУБО-50) в межах виділеної земельної ділянки та з урахуванням вимог висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи Міністерства охорони здоров’я України від 29.04.2013р. №05.03.02-04/33973.
2. Суб’єкт господарювання – Устилузька міська рада, код ЄДРПОУ 04051388
Місцезнаходженняюридичної особи: 44731, Волинська область, м. Устилуг, Володимир-Волинського району,вул. Володимирська,40, тел. (03342) 93-3-31.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення - Департамент екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації, за адресою: м.Луцьк, майдан Київський, 9, факс: (0332)740132, email: eс[email protected], сайт: voladm.gov.ua
Директор департаменту: Новохатський Дмитро Володимирович.
Контактна особа: Новохатський Дмитро Володимирович.
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля. Рішенням про провадження даної планованої діяльності згідно чинного законодавства України буде дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається органами Державної архітектурно-будівельної інспекції (Постанова Кабінету Міністрів №150 від 24.04.2014р.)
5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань. Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування.
Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.
Громадські слухання (перші) відбудутьсяза адресою: вул. Володимирська,40, м. Устилуг Володимир-Волинський р-н, Волинська обл..(зал засідань міської ради). Дата проведення громадських слухань – 31 липня 2018р. о 14 годині
6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності -Департамент екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації, за адресою: 43027,м.Луцьк, майдан Київський, 9, факс: (0332)740132, email: eс[email protected], сайт: voladm.gov.ua
Директор департаменту: Новохатський Дмитро Володимирович.
Контактна особа: Новохатський Дмитро Володимирович.
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій Департамент екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації, за адресою: 43027,м.Луцьк, майдан Київський, 9, факс: (0332)740132, email: eс[email protected], сайт: voladm.gov.ua
Директор департаменту: Новохатський Дмитро Володимирович.
Контактна особа: Новохатський Дмитро Володимирович.
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці 2 пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності - Звіт з оцінки впливу на довкілля планової діяльності «Нове будівництво каналізації району вул. Набережної з встановленням очисних споруд глибокого біологічного очищення стічних вод продуктивністю 100 м куб/добу на вул. Набережна, м. Устилуг, Володимир-Волинського району Волинськоїобласті» з Повідомленням про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля.
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними:
Устилузькаміська рада, 44731, Волинська область, м. Устилуг, Володимир-Волинського району, вул. Володимирська,40, тел. (03342) 93-3-31.
Контактна особа: Хвищук Т.М. – інспектор господарсько-земельного відділу.
Дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами – 06 серпня 2018р. з 9-00 до 16-00.

Розділ новин: 

Коментарі