Реалізація Основного Закону – це не тільки проблема влади

Ідеї конституціоналізму в Україні виникли давно і мають глибокі історичні корені. Вони сягають часів Київської Русі, коли на віче укладалися договори між князем та народом, князем та дружиною. За часів становлення Гетьманської держави створювалися договори, такі як Зборівська угода, «Березневі статті» тощо, які ще тоді були актами конституційного характеру.
Початок становлення конституційності у молодій українській державі поклала 16 липня 1990 року Декларація про державний суверенітет. Вона закріпила принципи суверенності народовладдя, недоторканності території держави, розподілу влади, рівності громадян, гарантування їхніх прав і свобод.
Прийняття п’ятою сесією Верховної Ради України 28 червня 1996 року Конституції України стало однією з найважливіших історичних подій у житті українського народу. Таким чином було завершено процес становлення України як суверенної держави, що має свій Основний Закон.
Конституція як Основний Закон є гарантом прав громадян. В ній містяться основні положення Загальної декларації прав людини, інших подібних міжнародних актів. Усі конституційні норми за своїм змістом орієнтовані на людину, на захист її прав і свобод.
Конституція закріплює в Україні засади державної політики, вона заклала серйозні підвалини для розвитку та зміцнення демократичної соціальної і правової держави, в якій людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнані найвищими соціальними цінностями. Важливі й положення Конституції України про те, що конституційні права і свободи не можуть бути скасовані, про їхню рівність для всіх громадян.
Реалізація Конституції – це не тільки проблема влади. Не меншою мірою вона стосується й партій, громадських організацій, засобів масової інформації.
Висока і відповідальна роль виховання вільного свідомого громадянина покладена значною мірою і на органи юстиції. Від професійності, людяності залежить дуже багато: майбутнє наших дітей, їхні світоглядні правові орієнтири, життєві принципи і врешті-решт доля самої держави. Завдання всіх працівників системи юстиції — працювати над створенням у нашій державі цивілізованого правового поля, яке б усіляко сприяло самореалізації особи, захищало права та інтереси людини. І найважливішим кроком у здійсненні цього завдання є реальне забезпечення пріоритету конституційних прав і свобод людини. Це зокрема державна реєстрація нормативно-правових актів.
Серед важливих напрямків нашої діяльності – правова освіта, правова робота, реєстрація актів цивільного стану громадян, діяльність нотаріату тощо. Але найважливішим завданням органів юстиції є участь у забезпеченні державної правової політики.
Лариса Іщук, в.о. начальника Володимир-Волинського МРУЮ

Розділ новин: 

Коментарі