Провівши в зоні відчуження близько чотирьох місяців, Володимир Трубюк прагне справедливості

29 років минуло з того часу, коли у життя українців ­увійшли слова «зона», «ра­діація», «Чорнобиль». День 26 квітня 1986 року провів у людській свідомості межу до Чорнобильської катастрофи і після неї.
­А починалося все із пла­нового виключення реактора на атомній електростанції, що ­тривало 20 секунд і здава­лося звичайною перевіркою електрообладнання. Проте ­через декілька секунд в ре­­зультаті різкого стрибка на­пруги стався хімічний вибух, в результаті якого в атмосферу було викинуто близько 520 небезпечних радіонуклідів. ­Вибух був настільки потуж­­ним, що забруднення розпо­всюдилося на значні ділянки території Радянського Союзу, які зараз входять до складу Білорусі, України та Росії.
­Згідно з офіційними да­­ними, радіоактивному опро­мінюванню піддалися майже 8,4млн. мешканців Білорусі, ­України та Росії, що переви­щує чисельність населення Австрії. З-поміж них кількість ­постраждалих українців ста­новила близько 3,2 мільйонів осіб, з них понад 1млн. – діти. Майже 404 тисячі людей були переселені, проте мільйони, як і раніше, живуть в умовах, ­коли залишкова дія, що збе­рігається, створює цілу низку ­небезпечних наслідків. За­бруднено близько 155 тисяч кв.км території, що складає майже половину загальної ­площі території Італії. Сіль­­ськогосподарські угіддя, пло­щею майже 52тис. кв.км, а це більш ніж площа території Данії, забруднені цезієм-137 і стронцієм-90 з періодом напіврозпаду в 30 і 28 років відповідно. За офіційними ­повідомленнями, відразу піс­ля катастрофи загинула 31 ­людина, а 600 тисяч ліквіда­торів отримали високі дози радіації.
­Приклад вірності військо­­вому обов’язку продемон­­стрував уродженець Терно­пільщини, а нині мешканець села Жовтневе Володимир-­Волинського району Воло­димир Трубюк. Про власну боротьбу зі смертоносним ­атомом чоловік згадує нео­хоче.
­-Під час вибуху на Чор­­нобильській АЕС, як і біль­шість людей, працював, був водієм в АТП. Проте через ­деякий час після аварії при­йшла повістка, згідно з якою ­10 січня 1987 року через вій­ськову частину мене разом з іншими чоловіками забрали безпосередньо ліквідовувати наслідки катастрофи. В 30-кілометровій зоні ІІ сектору я ­перебував до 30 квітня, тоб­то близько 4-ох місяців. Як і ­в армії, все робили за нака­зом: лопатами знімали шар зараженої землі, будували ­льодові переправи через річ­ку Прип’ять, засипали піском пожовтілий від смертельної дози опромінення ліс та інше, ­- розповідає ліквідатор на­­слідків чорнобильської ката­­строфи Володимир Петро­вич.
Закликаючи людей ціною власного життя рятувати свою державу, їх забирали просто ­з робочих місць, без належ­ної підготовки та медичного обстеження, кидаючи в саме пекло. Непоодинокими були ­випадки, коли за документа­ми ліквідаторів направляли не в м.Чорнобиль, а у віддалені цілинні райони, допускаючи прямий обман приписного ­складу, аби уникнути опла­ти в п’ятикратному розмірі, отримання безкоштовних путівок, надання пільг їхнім сім’ям. Багатьом ліквідаторам ­доводилося жити в неопалю­ваних наметах без їдалень у приміщенні, сушарок, лазні, страждаючи від застудних захворювань, нестачі ліків.
Трохи більше пощастило Володимиру Трубюку, який виконував ліквідаційні роботи у зоні відчуження неподалік села Димарки Іванківського ­району Київської області. Чо­ловік розповідає: щодня їхній ­загін після трудового дня пе­реодягали у нову військову ­форму, належно забезпечу­вали мінеральною водою та продуктами харчування.
­Сьогодні Володимира Пе­­тровича турбує несправед­­ливість державних чиновни­ків, за активної участі яких у ­липні 1993-го року його по­свідчення «Учасник ліквідації ­наслідків аварії на Чорно­бильській АЕС» 2-ї категорії без необґрунтованих причин було замінене на посвідчення 3-ї категорії. Виявляється, за ­декілька років після ліквіда­ції йому просто не вистачило дози опромінення.
Аліна Джарига, с. Жовтневе, Володимир-Волинський район

Розділ новин: 

Коментарі