Адвокат консультує

На запитання читачів відповідає правозахисник Богдан Пилипюк.
«Якщо особа після призначення пенсії продовжує працювати приватним підприємцем, чи буде це враховуватися у стаж і, відповідно, перераховуватися пенсія?» - цікавиться житель Володимира Микола П.
-Відповідно до ч.1 ст.24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», страховий стаж – період, протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця мають сплачуватися страхові внески в сумі, не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.
Відповідно до ч.4 ст.42 зазначеного закону, якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, перерахунок пенсії проводиться з урахуванням не менш як 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, не залежно від перерв у роботі. Перерахунок пенсії проводиться із зарплати (доходу), з якої обчислена пенсія.
За бажанням пенсіонера, перерахунок пенсії проводиться із зарплати за періоди страхового стажу, зазначені в ст.40 цього Закону, із застосуванням показника середньої зарплати (доходу), який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.
У разі, якщо застрахована особа після призначення (перерахунку) пенсії має менш як 24 місяці страхового стажу, перерахунок пенсії проводиться не раніше, ніж через два роки після призначення (попереднього перерахунку) з урахуванням страхового стажу після її призначення (попереднього перерахунку) та зарплати, з якої призначено пенсію.
Якщо пенсіонер, який продовжував працювати, набув стажу, достатнього для обчислення пенсії відповідно до ч.1 ст.28 Закону, за його заявою проводиться відповідний перерахунок пенсії, не залежно від того, скільки часу минуло після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, з урахуванням зарплати, з якої призначено пенсію.
Органи Пенсійного фонду щороку з 1 квітня без додаткового звернення особи проводять перерахунок пенсії тим особам, які на 1 березня року, в якому здійснюється перерахунок, набули право на проведення перерахунку, передбаченого абз. 1-3 цієї частини, на найбільш вигідних умовах. Порядок такого перерахунку пенсії встановлюється правлінням Пенсійного фонду за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соцзахисту населення.
Обчислення страхового стажу, який дає право на перерахунок пенсії відповідно до цієї статті, здійснюється не раніше дня, що настає за днем, по який обчислено страховий стаж під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.
Отже, якщо особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та сплачує щомісяця відповідного розміру страхові внески, то в такому разі страховий стаж зараховується. Крім того, у разі, якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжує працювати, їй повинно бути перераховано пенсію, відповідно до вищезазначеної норми.

Розділ новин: 

Коментарі