Адвокат консультує

На запитання читачів відповідає правозахисник Богдан Пилипюк.
«Чи зараховується час навчання у вузі в трудовий стаж при оформленні пенсії?» - цікавиться жителька Володимира Ніна Т.
-Згідно із ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003р. №1058-4, до страхового стажу зараховується лише той період, протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачено страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок. Перелік осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, визначено ст. 11 Закону №1058. Студенти в ньому не зазначені. При цьому у пункті 4 ст.24 Закону №1058 вказано, що періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховувалися до стажу роботи для призначення пенсії до набуття чинності цим Законом, зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше. Види трудової діяльності, що зараховувалися до стажу роботи у період до 1 січня 2004р., визначено ст.56 Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991р. №1788-12. Згідно із пунктом «д» зазначеної статті, до стажу роботи зараховується навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах з підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі. Таким чином при обчисленні пенсії страховий стаж за періоди після 1 січня 2004р. визначається згідно із Законом №1058, а за періоди до 1 січня 2004 року — згідно із Законом №1788.

Розділ новин: 

Коментарі