Адвокат консультує

На запитання читачів відповідає правозахисник Богдан Пилипюк.
«Я знаходжусь на лікарняному майже тиждень. Чи маю право продовжити лікарняний, і на який максимальний термін?» - запитує Роман К.
-При виникненні непрацездатності через хворобу або травму лікар відділення видає лікарняний лист до 5 календарних днів. Якщо ж одужання не відбулось і працездатність не відновилася, лікар має право продовжити лікарняний до 10 календарних днів. Якщо ж після 10-денного терміну здоров’я не покращилось, то лікар може подовжити лист до 30 днів, але до огляду і лікування приєднується завідувач відділення. Після закінчення 30-денного терміну збирається лікувальна контрольна комісія (ЛКК), яка вирішує продовжувати лікарняний лист на період 10-12 місяців чи направляти до МСЕК. У випадках, коли хворий звернувся в лікарню сільської місцевості, де працює лише фельдшер, лист непрацездатності видається фельдшером і може бути продовжений до 14 днів. Якщо працездатність не відновилась, то хворого направляють на ЛКК, де лікарняний можна подовжити на термін 10-12 місяців. Максимальний термін перебування на лікарняному без лікувальної контрольної комісії в Україні складає 30 календарних днів. Однак потрібно знати, що відповідно до ст.40. КЗпП України підставами для розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу можуть бути:
Pвиявлення невідповідності працівника займаній посаді або роботі, яку виконує, внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які перешкоджають продовженню даної роботи, а так само в разі відмови у наданні допуску до державної таємниці або скасування допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на нього обов’язків вимагає доступу до державної таємниці;
Pнез’явлення на роботу протягом більше чотирьох місяців поспіль внаслідок тимчасової непрацездатності, не враховуючи відпустки з вагітності і пологів, якщо законодавством не встановлений триваліший строк збереження місця роботи (посади) при певному захворюванні. За працівниками, які втратили працездатність у зв’язку з трудовим каліцтвом або професійним захворюванням, місце роботи (посада) зберігається до відновлення працездатності або встановлення інвалідності.

Розділ новин: 

Коментарі