Адвокат консультує

На запитання читачів відповідає правозахисник Богдан Пилипюк.
«Чи є запис розмови на диктофон доказом у кримінальному процесі при розгляді справи в суді?» - запитує мешканець Володимира Микола Н.
-Досить часто люди звертаються до мене з таким питанням. Я вважаю найактуальнішою проблемою кримінального процесу визнання доказів недопустимими. Стаття 87 КПК України 2012 року містить визначення недопустимого доказу та випадків, при яких суд зобов’язаний визнати істотними порушення прав та основоположних свобод, як наслідок визнати такі докази недопустимими. Питання допустимості доказів досить тісно пов’язане як з правом на справедливий судовий розгляд, так і з презумпцією невинуватості. Загальне правило полягає в тому, що докази, отримані неналежним або незаконним чином, не можуть братися до уваги при розгляді справи у суді. При цьому потрібно виходити з того, що оцінка конкретного доказу з підстав допустимості або недопустимості вирішується у кожній справі окремо. Отже, ч. 2 ст. 87 КПК України встановлює обов’язок суду визнавати істотними порушеннями прав людини і основоположних свобод зокрема «здійснення процесуальних дій, які потребують попереднього дозволу суду, без такого дозволу або з порушенням його суттєвих умов». Запис розмов є дією, яка потребує попереднього дозволу суду.

Розділ новин: 

Коментарі