Договір про надання послуг

1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ
1.1. Для того щоб користуватися інформацією розміщеною та систематизованою на Володимир-Волинському порталі «Місто вечірнє», Користувач зобов’язаний попередньо висловити свою згоду з умовами цього Договору. Користувач не має права користуватися Послугами, якщо він не прийняв умови Договору.
1.2.Текст Договору виводиться Користувачеві при реєстрації на порталі. Користувач може прийняти умови Договору:
-  вибравши опцію “Прийняти Договір про надання послуг” при реєстрації на порталі та сплативши рахунок, виставлений Адміністрацією за надання Послуг протягом певного періоду;
Після прийняття умов Договору Користувачем він набуває чинності.
1.3. Даний Договір може бути змінено Адміністрацією в будь-який час без попереднього сповіщення Користувача. Дійсна версія Договору розташована за адресою: http://mistovechirne.in.ua/dohovir-pro-nadannya-posluh/. З моменту опублікування зміненого варіанта Договору на Cайті (за адресою: http://mistovechirne.in.ua/dohovir-pro-nadannya-posluh/) Користувач вважається сповіщеним про змінені умови Договору. Якщо він продовжує користуватися Послугами, це означає, що він приймає змінені умови Договору. Зміни до Договору набувають чинності з моменту розміщення зміненого тексту, якщо інший строк набрання змінами чинності не визначений додатково при такому розміщенні.
1.4. При порушенні Договору Адміністрація має право в односторонньому порядку розірвати Договір (відмовитися від Договору) попередивши про це Користувача. Наслідком відмови Адміністрації від Договору є скасування реєстрації Користувача.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Адміністрація надає Користувачеві інформаційні послуги на умовах даного Договору.
2.2. Послуги надаються Користувачеві в обсязі, що відповідає сумі здійсненої ним оплати.
2.3. Користувач не має права передавати третім особам призначені для авторизації на http://mistovechirne.in.ua реєстраційні дані (логін і пароль) і зобов’язується забезпечувати їхню схоронність і конфіденційність. Протягом терміну дії Договору всі дії, здійснені відносно виконання Договору з використанням логіна і пароля Користувача вважаються здійсненими Користувачем. Адміністрація не несе відповідальності за несанкціоноване використання реєстраційних даних Користувача третіми особами.

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І УМОВИ ОПЛАТИ
3.1. Вартість Послуг визначається відповідно до обраного Користувачем терміну їх надання:
1 місяць – 5 гривень;
6 місяців – 28 гривень;
12 місяців – 48 гривень.
3.2. Користувач оплачує послуги на умовах повної передоплати.
3.3. Для отримання рахунка-фактури потрібно відправити запит на електронну пошту vv@ukrpost.ua.
3.4. Рахунок Адміністрації повинен бути оплачений Користувачем протягом 3 (трьох) банківських днів з дня його формування.
3.5. Користувач вважається таким, що виконав зобов’язання з оплати, з моменту надходження коштів у сумі, зазначеній в рахунку на оплату, на рахунок Адміністрації.
3.6. Послуги надаються Користувачеві до закінчення оплаченого ним терміну надання Послуг.
3.7. Послуги за період, за який надійшла оплата від Користувача, вважаються наданими належним чином і в повному обсязі, якщо протягом трьох робочих днів з моменту закінчення цього періоду Користувачем не виставлена рекламація. У випадку відсутності рекламації акт прийому-здачі виконаних робіт (послуг) вважається підписаним, а послуги наданими належним чином.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ
4.1. Адміністрація намагається забезпечувати безперебійну роботу порталуу, однак не несе відповідальності за повну або часткову втрату Даних, що розміщені на Сайті, а також за недостатню якість або швидкість надання послуги.
4.2. Адміністрація сайту зобов’язується вживати всіх необхідних заходів для забезпечення конфіденційності пароля Користувача.
4.3. Адміністрація має право заборонити використання певних e-mail-ів, а також призупинити доступ на Сайт Користувачам у випадку порушення умов цього Договору.

5. ПРАВА і ЗОБОВ’ЯЗАННЯ КОРИСТУВАЧА
5.1. Користувач зобов’язується не використовувати самостійно або із залученням третіх осіб надання послуг і/або можливості сайту http://mistovechirne.in.ua з метою, яка може бути кваліфікована як порушення прав третіх осіб на об’єкти інтелектуальної власності, несумлінна конкуренція, інше порушення закону.
5.2. Користувач зобов’язується використовувати Послуги з дотриманням правил і вимог Договору.
5.3. Користувач зобов’язується не здійснювати дій, які створюють перешкоди нормальній роботі http://mistovechirne.in.ua є його несумлінним використанням.
5.4. Користувач зобов’язується оплатити послуги Адміністрації за Договором у встановлені в Договорі строки і порядку.

6. КОРИСТУВАННЯ ПОСЛУГАМИ
6.1. Доступ Користувача до Послуг здійснюється з використанням e-mail-а Користувача і пароля Користувача.
6.2. Користувач самостійно встановлює для реєстрації свій e-mail і пароль доступу до Послуг у процесі реєстрації на Сайті.
6.3. Зареєстрованим Користувачам надається вільний доступ до всіх Послуг Сайту.
6.4. Ідентифікація Користувача здійснюється на основі логіна Користувача. Користувач відповідає за безпеку свого пароля, а також за всі дії, зроблені на Сайті після авторизації з використанням його логіна, e-mail-а і пароля.
6.5. Користувач погоджується з тим, що він зобов’язаний негайно повідомити Адміністрацію про будь-який випадок неавторизованого доступу на Сайт із його логіном і паролем і/або про будь-яке порушення безпеки.
6.6. При втраті пароля доступу Користувач має можливість установити новий пароль для доступу до Сайту, скориставшись послугою “Забули пароль?”.
6.7. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які збитки і моральну шкоду, завдані у зв’язку з використанням або неможливістю використання Послуг. Зокрема, Адміністрація не несе відповідальності за збої і перерви в роботі Сайту, схоронність інформації, правильність і своєчасність її доставки.
6.8. Адміністрація зі свого боку, уживає всі необхідні заходи для забезпечення безперебійного і коректного надання Послуг.
6.9. Адміністрація не гарантує придатність надаваних Послуг для конкретних потреб користувача. Користувач самостійно несе всі можливі ризики, пов’язані з використанням Послуг.
6.10. При цитуванні та використанні Інформації, посилання на Сайт http://mistovechirne.in.ua/ є обов’язковим. При цитуванні та використанні Інформації, в мережі інтернет гіперпосилання на сайт http://mistovechirne.in.ua/ є обов’язковим.  Републікація будь-якої  Інформації можлива тільки з посиланням на сайт http://mistovechirne.in.ua/

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1. Адміністрація не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнали користувачі або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння інструкцій або вказівок про порядок використання Послуг та інших технічних питань.
7.2. Адміністрація не несе відповідальності за розголошення Користувачем своєї конфіденційної інформації, а також, якщо така інформація стала відомою через недбалість Користувача, або в силу інших обставин, пов’язаних з діяльністю Користувача, і не зобов’язана відшкодовувати моральний і/або матеріальний збиток, якого зазнав Користувач у випадку її розголошення.
7.3. Користувач надає Адміністрації право направляти йому повідомлення електронної пошти, що містять інформацію, що стосується Сайту.
7.4. Усі можливі суперечки із приводу цього Договору вирішуються згідно з нормами українського законодавства.